درخواست لغو رزرو

درخواست لغو رزرو انجام شده

شما می توانید تایم رزرو انجام شده توسط خود را کنسل نمایید.

بدین منظور، ابتدا شرایط کنسل کردن رزرو را مطالعه نموده و از شرایط لغو رزرو مطلع شوید.

سپس با دراختیار داشتن کد رزرو، به شماره ۰۹۰۱۳۹۴۹۱۶۸ تماس حاصل فرمایید.