درخواست ثبت مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی خود را در تـوپیــتا قرار دهید!

در صورتی که مالک یک مجموعه ورزشی هستید، میتوانید از طریق فرم زیر اطلاعات مجموعه ی خود را برای ما ارسال نموده و پس از بررسی و تماسِ همکاران ما و طی شدن روند مورد نیاز؛ مجموعه ی ورزشی خود را در تـوپیــتا قرار دهید و از مزایای آن بهره مند شوید.