رزرو و اجاره اماکن ورزشی در مشهد

اماکن ورزشی منتخب

اماکن ورزشی منتخب شهر مشهد

بیشتر
سالن راه و شهرسازی مشهد

سالن راه و شهرسازی

شروع قیمت از 450000 تومان

4 از 5

آقایان و بانوان

مشهد

تازه ها

جدیدترین اماکن ورزشی ثبت شده در مشهد...

بیشتر
سالن راه و شهرسازی مشهد

سالن راه و شهرسازی

شروع قیمت از 450000 تومان

4 از 5

آقایان و بانوان

مشهد

چمن مصنوعی عبادی مشهد

چمن مصنوعی عبادی

شروع قیمت از 55000 تومان

3 از 5

ویژه آقایان

مشهد

سالن ورزشی شماره 2 قدس مشهد

سالن 2 قدس

شروع قیمت از 300000 تومان

3 از 5

آقایان و بانوان

مشهد

مجموعه ورزشی اندیشه مشهد

مجموعه ورزشی اندیشه

شروع قیمت از 400000 تومان

5 از 5

ویژه آقایان

مشهد

سالن اتوبوسرانی مشهد

سالن اتوبوسرانی

شروع قیمت از 650000 تومان

5 از 5

آقایان و بانوان

مشهد

سالن شهید بابانظر مجموعه کارگران

سالن شهید بابانظر

شروع قیمت از 400000 تومان

4 از 5

ویژه آقایان

مشهد

سالن والیبال تختی مشهد

سالن والیبال تختی

شروع قیمت از 220000 تومان

2 از 5

آقایان و بانوان

مشهد

چمن مصنوعی فدک مشهد

چمن مصنوعی فدک

شروع قیمت از 100000 تومان

1 از 5

ویژه آقایان

مشهد

انتخاب شهر پیشفرض