تـوپیــتا چیست؟

اندکی درباره ما...

سایت ورزش ای ار در نظر دارد برای ایجاد فضای ورزشی الکترونیک و مدرن در سطح جامعه و پیوند جامعه ورزش با فضای مجازی در ارتباط هرچه بیشتر آحاد جامعه با ورزش قدم بردارد.

اهداف سایت:

  • سهولت در امر رزرو و پرداخت برای باشگاه داران ورزشی
  • ارتباط 24 ساعته و راحت برای کاربران
  • امکان مقایسه فضا های مختلف ورزشی
  • امکان ارتباط بین تیم های ورزشی
  • حذف واسطه
  • افزایش رونق ورزش های کمتر شناخته شده
  • برپایی اردو و جام های مختلف برای تیم ها

امید است که در این مسیر با یاری خدا و همیاری شما در تحول سیستم سنتی ثابت قدم باشیم .