رزرو مجموعه های ورزشی

مشاهده مجموعه های ورزشی در تـوپیــتا

سالن شهرک فرهنگیان

سالن شهرک فرهنگیان

قابل رزرو

سالن ورزشی

طرقبه، ابتدای جاده چالیدره(نغندر)، شهرک فرهنگیان، فرهنگ یک، کوچه اول سمت چپ(بنفشه)

دارای 1 بخش مجزا

سالن شماره 1 مجموعه کوثر

سالن شماره 1 مجموعه کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 1 بخش مجزا

سالن هلال احمر

سالن هلال احمر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، انتهای آزادی131، جنب هلال احمر

دارای 1 بخش مجزا

سالن شماره 3 کوثر

سالن شماره 3 کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 2 بخش مجزا

سالن فنی حرفه ای

سالن فنی حرفه ای

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه ابوطالب، مرکز فنی حرفه ای شماره 2 مشهد

دارای 1 بخش مجزا

سالن جام جم

سالن جام جم

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، ابتدای جاده شاندیز، مقابل نمایندگی سایپا

دارای 1 بخش مجزا

چمن مصنوعی ایران جهان

چمن مصنوعی ایران جهان

قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، وکیل آباد ۶۴، بنفشه ۹، پلاک۷۳

دارای 1 بخش مجزا

سالن سبحان

سالن سبحان

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد،ابتدای جاده ی طرقبه، امام رضا ۱۷

دارای 1 بخش مجزا