رزرو مجموعه های ورزشی

مشاهده مجموعه های ورزشی در تـوپیــتا

سالن شماره 2 کوثر(سالن خاتم)

سالن شماره 2 کوثر(سالن خاتم)

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 1 بخش مجزا

سالن ایران جهان 2

سالن ایران جهان 2

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، بزارگراه امام علی، شهید چراغچی۶۸، نبش چهارراه اول

دارای 1 بخش مجزا

سالن صدر

سالن صدر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، الهیه، محمدیه 27

دارای 1 بخش مجزا

سالن رسول حسینی

سالن رسول حسینی

قابل رزرو

سالن ورزشی

ساری خیابان فرهنگ جنب اداره ورزش و جوانان

دارای 1 بخش مجزا

سالن شهرک فرهنگیان

سالن شهرک فرهنگیان

قابل رزرو

سالن ورزشی

طرقبه، ابتدای جاده چالیدره(نغندر)، شهرک فرهنگیان، فرهنگ یک، کوچه اول سمت چپ(بنفشه)

دارای 1 بخش مجزا

سالن ویلاشهر

سالن ویلاشهر

قابل رزرو

سالن ورزشی

طرقبه، امام رضا(ع) 8 (خیابان جنب مجتمع ویلاژتوریست)، بنفشه 7

دارای 1 بخش مجزا