رزرو سالن ورزشی

مشاهده مجموعه های ورزشی در تـوپیــتا

سالن کارگران2

سالن کارگران2

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، فلاحی 81 خیابان مروارید، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران، سالن شماره 2 (شهید چراغچی)

دارای 1 بخش مجزا

سالن شهید محمدزاده

سالن شهید محمدزاده

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، هدایت۴۵

دارای 1 بخش مجزا

سالن هلال احمر

سالن هلال احمر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، انتهای آزادی131، جنب هلال احمر

دارای 1 بخش مجزا

سالن ایثارگران(صیاد شیرازی)

سالن ایثارگران(صیاد شیرازی)

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، بین فلاحی 28 و 30 ،ابتدای فاطمیه 10

دارای 1 بخش مجزا

سالن شماره 3 کوثر

سالن شماره 3 کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 2 بخش مجزا

سالن امام رضا

سالن امام رضا

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 69، دانشگاه پیام نور

دارای 1 بخش مجزا