رزرو مجموعه های ورزشی در مشهد

مشاهده مجموعه های ورزشی در تـوپیــتا

سالن کارگران2

سالن کارگران2

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، فلاحی 81 خیابان مروارید، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران، سالن شماره 2 (شهید چراغچی)

دارای 1 بخش مجزا

سالن شهید محمدزاده

سالن شهید محمدزاده

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، هدایت۴۵

دارای 1 بخش مجزا

سالن هلال احمر

سالن هلال احمر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، انتهای آزادی131، جنب هلال احمر

دارای 1 بخش مجزا

چمن مصنوعی مجموعه سجاد

چمن مصنوعی مجموعه سجاد

قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، بلوار سجاد، حامد شمالی 12

دارای 1 بخش مجزا

سالن ایثارگران(صیاد شیرازی)

سالن ایثارگران(صیاد شیرازی)

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، بین فلاحی 28 و 30 ،ابتدای فاطمیه 10

دارای 1 بخش مجزا

سالن شماره 3 کوثر

سالن شماره 3 کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 2 بخش مجزا